Branislav Nušić {download} Autobiografija – PDF, Kindle ePUB & eBook Online10 thoughts on “Autobiografija

 1. says:

  Може би Нушич е най крупното име и еталон на сръбската литератураИмам някакви спомен че трябваше да я четем в училищено явно не съм успяла да се преборя с неяСега изглежда беше точното време за неяОще с предговора бях омагьосана от лекия нач

 2. says:

  کتاب طنز جالبی بود خیلی جاهاش خندیدم اگه خنده‌ی لهجه‌ندار یا چگونه با پدرت آشنا شدم رو خوندید، از این کتاب احتمالا خوشتون بیاد توش سیستم اداری، آموزش و پرورش، دولت، روابط انسانی و خیلی چیزها رو نقد کرده بود که خب از این حیث شبیه دوتا کتاب

 3. says:

  Страхотно чувство за хумор и доста истини за балканския живот

 4. says:

  Пре него што напишем било шта о књизи морам да напоменем колико је мени само недостајала ћирилица ово је тако пријало 💔А каква је тек Нушић легенда Да сам знала да ћу се г

 5. says:

  Ne znam kako sam došla na ideju da od svih knjiga odaberem baš Autobiografiju niti šta me je ponelo da zakoračam ulicama Starog Beograda

 6. says:

  در حین خواندن کتاب کلی می خندید، و وقتی هم کتاب تمام شد می بینید هرچیزی که در کتاب آمده را شما تجربه کرده اید، به خصوص که در ایران زندگی

 7. says:

  Brilliant and funny One of the best humor writers in any language IMOMy late father simply loved this book and uoted from it freely

 8. says:

  Аутобиографију сам завршио женидбом налазећи да после женидбе човек и нема аутобиографије dugo je poživio i poslije ove izjave

 9. says:

  Branislav Nušić – Autobiografija„Autobiografiju sam završio ženidbom nalazeći da posle ženidbe čovek i nema autobiografije“Baš kao što je i pisac svojoj knjizi sam napisao predgovor tako ću i ja prije nego što iznesem vlastite utiske reći zašto sam se odlučio da pročitam ovaj klasik srpske književnostiTokom prošle godine se Facebookom proširila akcija koja me mnogo obradovala – takozvani book challenge Ljudi su sas

 10. says:

  طنز خوبی داره و یه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

read & download Ì eBook or Kindle ePUB Þ Branislav Nušić

Dostupna u docx form. Ne znam kako sam do la na ideju da od svih knjiga odaberem ba Autobiografiju niti ta me je ponelo da zakora am ulicama Starog Beograda kroz o i jednog od na ih najduhovitijih knji evnika Znam da sam elela da prekinem za arani krug stranih autora koji se ve toliko dugo vrteo u mom ivotu A opet ja delo na eg autora nisam pro itala jo iz srednje kole a samostalno van lektire nikada nisam takla isto Bilo kako bilo jo od predgovora u autobiografiji znala sam da u je obo avati Humor kojim me je Nu i uveo u svoju pri u me je kupio ve u prvim stranicama A to je mo koju je do sad imao samo Hemingvej u svojoj autobiografiji Pokretni Praznik Volela sam apsolutno svaku stranu ove knjige Volela sam Nu i evu mo da va ne ivotne lekcije ispir a kroz humorOd nezaboravne pri e o tome kada su ga kaznili pa je on un tio sva jela do pitanja na univerzitetskim vratima i lekcije o tome koliko neobrazovani ljudi zapravo imaju mo kao i moje omiljene koje glase I jo jedna udna okolnost u toj pojavi ako je suknja odista simvol popustljivosti i meku tva bog kojega su narodi koji su je nosili propali odkud da i nju i dans jo zadr e kao no nju predstavnici sile vladari popovi i ene i Pa onda ne samo tada ve i dan danas toliko je magaraca na visokim polo ajima u dr avnoj slu bi da sam ja bio prosto prinu en postaviti pitanje da li magarci u e kole Dve stvari su me najvi e odu evile Prva je koliko je jednostavan i lak re nik kojim Nu i barata Posebno jer pri amo o delu nastalom 20ih godina pro log veka 1924 da preciziram Druga je koliko se vreme ni ta nije promenilo i koliko su pogledi na Nu i ev svet odrastanja kasnih 1800ih godina ostala ista kao i dan dans Ovo je knjiga koju apsolutno svako treba da pro ita Ovo je knjiga koju ita da bi ti bilo toplo oko srca Sjajno delo i jedan ivotni testament jednog fantasti nog oveka Hedge Witch re nik kojim Nu i barata Posebno jer pri amo o delu nastalom 20ih godina pro log veka 1924 da preciziram Druga je koliko se vreme ni ta nije promenilo i koliko su pogledi na Nu i ev svet odrastanja kasnih 1800ih godina ostala ista kao i dan dans Ovo je knjiga koju apsolutno svako treba da pro ita Ovo je knjiga koju ita da bi ti bilo toplo oko srca Sjajno delo i jedan ivotni testament jednog fantasti nog oveka

read Autobiografija

Autobiografija

Atu na sledecoj adre. Branislav Nu i Autobiografija Autobiografiju sam zavr io enidbom nalaze i da posle enidbe ovek i nema autobiografije Ba kao to je i pisac svojoj knjizi sam napisao predgovor tako u i ja prije nego to iznesem vlastite utiske re i za to sam se odlu io da pro itam ovaj klasik srpske knji evnostiTokom pro le godine se Facebookom pro irila akcija koja me mnogo obradovala takozvani book challenge Ljudi su sastavljali listu od deset knjiga koje su ih se posebno dojmile nominuju i svoje prijatelje da u ine istoPa ljivijim pra enjem primjetio sam da se gotovo na svim listama nalazi i ovaj roman nerijetko i na prvom mjestuNu i je svoju autobiografiju koncipirao na znatno univerzalan na in a ono najosobnije to joj je dao jeste njegov prepoznatljivi humor Od li nih podataka odao nam je ime i prezime te godinu svog ro enja Niko ne mo e pore i da doga aji koje u svojoj autobiografiji nisu njegovi Niko to i ne poku ava Doga aji iz Nu i eve autobiografije su doga aji iz ivota svih nasNjegov cilj je da nas nau i da niti jedan ivot nije toliko tu an i te ak a da se u njemu ne bi moglo na i ne to smje no Tome tre em koji je smeju i se kroz ivot i u ivotu pro ao svoju stazu poveravam da ispi e ove listove moje jubilarne knjige jer on je jedini video ivot Nu i svojoj autobiografiji ne uskra uje domi ljatost ni prilikom davanja naslova poglavljima Tako u poglavlju Od ro enja do prvoga zuba navodi sljede e Rodio sam se o pono i prema emu se ne bi moglo u biografiji re i On je ugledao svetlost dana 8oktobra 1864 godine ve On je ugledao svetlost milikerc sve e 8oktobra 1864 godine Koriste i kolu kao paravan za satiru Nu i svoju autobiografiju prilago ava svim uzrastima vje to kritikuju i kako neprilago enost obrazovnog sistema tako i neprilago enost sistema prema obrazovanom ovjeku Pa ipak matematici kao nauci ja bih eleo da odam ovde i jedno duboko priznanje Ona je ta koja je na oj mladoj knji evnosti dala mnogi i mnogi dragoceni talenat i ona je ta koja je mladoj na oj pozori noj umetnosti dala mnogog i mnogog velikana kojim se ta umetnost i danas ponosi Da nije bilo matematike ti bi dobri ljudi dana nji pesnici i glumci nastavili svoje kolovanje i bili bi mo da veliki i estiti inovnici Autor nam kroz cijelo djelo ukazuje na va nost ivotne kole isti u i da je najbolje to nam klasi no obrazovanje mo e ponuditi sposobnost razmi ljanja Veli se iskustvo je majka mudrosti Mo da ali je lakomislenost majka iskustva jer da nema lakomislenosti ne bi bilo ni iskustva Ba kao to se tokom cijele knjige trudio da nas podu i to vi e o ivotu autor nam ne ostaje du an re i to ta o smrti u aljivom intervjuu sa mrtvim sobom Ali kada se bude ulo da sam umro vi ete videti svet mi to ne e verovati Ja sam toliko puta terao alu sa ovim svetom da e verovatno i tom prilikom mnogi misliti da je to samo neka nova ala U nadi da ete pro itati ovu knjigu ili da je u slu aju da ste je ve itali ovaj osvrt osvje io sje anje na nju zavr avam rije ima kojima je pisac zavr io ovu knjigu Zbogom i hvala na pa nji Homewrecker re i za to sam se odlu io da pro itam ovaj klasik srpske knji evnostiTokom pro le godine se Facebookom pro irila akcija koja me mnogo obradovala takozvani book challenge Ljudi su sastavljali listu od deset knjiga koje su ih se posebno dojmile nominuju i svoje prijatelje da u ine istoPa ljivijim pra enjem primjetio sam da se gotovo na svim listama nalazi i ovaj Make your own model forts & castles roman nerijetko i na prvom mjestuNu i je svoju autobiografiju koncipirao na znatno univerzalan na in a ono najosobnije to joj je dao jeste njegov prepoznatljivi humor Od li nih podataka odao nam je ime i prezime te godinu svog Tremors of Fury (The Days of Ash and Fury ro enja Niko ne mo e pore i da doga aji koje u svojoj autobiografiji nisu njegovi Niko to i ne poku ava Doga aji iz Nu i eve autobiografije su doga aji iz ivota svih nasNjegov cilj je da nas nau i da niti jedan ivot nije toliko tu an i te ak a da se u njemu ne bi moglo na i ne to smje no Tome tre em koji je smeju i se kroz ivot i u ivotu pro ao svoju stazu poveravam da ispi e ove listove moje jubilarne knjige jer on je jedini video ivot Nu i svojoj autobiografiji ne uskra uje domi ljatost ni prilikom davanja naslova poglavljima Tako u poglavlju Od How Julian and Nigel Turned Each Other Gay (Inadvertently), or So They Both Claim ro enja do prvoga zuba navodi sljede e Rodio sam se o pono i prema emu se ne bi moglo u biografiji The Mage (Foxcraft, Book 3) re i On je ugledao svetlost dana 8oktobra 1864 godine ve On je ugledao svetlost milikerc sve e 8oktobra 1864 godine Koriste i kolu kao paravan za satiru Nu i svoju autobiografiju prilago ava svim uzrastima vje to kritikuju i kako neprilago enost obrazovnog sistema tako i neprilago enost sistema prema obrazovanom ovjeku Pa ipak matematici kao nauci ja bih eleo da odam ovde i jedno duboko priznanje Ona je ta koja je na oj mladoj knji evnosti dala mnogi i mnogi dragoceni talenat i ona je ta koja je mladoj na oj pozori noj umetnosti dala mnogog i mnogog velikana kojim se ta umetnost i danas ponosi Da nije bilo matematike ti bi dobri ljudi dana nji pesnici i glumci nastavili svoje kolovanje i bili bi mo da veliki i estiti inovnici Autor nam kroz cijelo djelo ukazuje na va nost ivotne kole isti u i da je najbolje to nam klasi no obrazovanje mo e ponuditi sposobnost Illustrated Workbook for Self-Therapy for Your Inner Critic razmi ljanja Veli se iskustvo je majka mudrosti Mo da ali je lakomislenost majka iskustva jer da nema lakomislenosti ne bi bilo ni iskustva Ba kao to se tokom cijele knjige trudio da nas podu i to vi e o ivotu autor nam ne ostaje du an Earthfall (Homecoming, re i to ta o smrti u aljivom intervjuu sa mrtvim sobom Ali kada se bude ulo da sam umro vi ete videti svet mi to ne e verovati Ja sam toliko puta terao alu sa ovim svetom da e verovatno i tom prilikom mnogi misliti da je to samo neka nova ala U nadi da ete pro itati ovu knjigu ili da je u slu aju da ste je ve itali ovaj osvrt osvje io sje anje na nju zavr avam A Daddy for Christmas rije ima kojima je pisac zavr io ovu knjigu Zbogom i hvala na pa nji

read & download Ì eBook or Kindle ePUB Þ Branislav Nušić

Knjiga je u celosti.