[Uzice sa vranama Read online] PDF By Ljubomir Simović – DOC, Kindle ePUB or Book Read

Summary Uzice sa vranama

Pojedinost čija tragička dimenzija prerasta u simboličku sliku univerzalnih vrednostiHronika koja je povremeno roman i roman koji je povremeno hronika.

Read & Download ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB Ú Ljubomir Simović

Uzice sa vranama

Knjiga koja žanrovski stoji na pola puta između hronike i romana – svedoči da je LJubomir Simović pisac nesumnjivog pripovedačkog odnosno romansije.

Ljubomir Simović Ú 6 Summary

Rskog dara Sam autor nazvao je svoj roman „pričom o gradu koja hoće da bude priča o narodu“ Užice i njegova istorija koriste se samo kao konkretna.