[cartography Books] eBook EuthyphroSocrates tự biệnCritoPheado Đối thoại Socratic 1 AUTHOR Plato – DOC and Kindle


review EuthyphroSocrates tự biệnCritoPheado Đối thoại Socratic 1

EuthyphroSocrates tự biệnCritoPheado Đối thoại Socratic 1

Đối thoại Socratic 1 tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu của Plato bao gồm Euthyphro Socrates tự biện Crito Pheado Ngoài ra cuốn sách còn có những chú giải chi tiết và phần dẫn nhập của dịch giả Nguyễn Văn Khoa tập trung vào những vấn đề lí luận trong Hi Lạp học nói chung và Socrates h. Ngo i b n d ch c a L Anh Minh cho b Trung u c tri t h c s c a Ph ng H u Lan th b n d ch n y c a Nguy n V n Khoa c kh o c u k c ng v ch n chu nh t trong t nh h nh d ch s ch h c thu t Vi t nam t nh n th i i m n y Tuy nhi n t li u m ng Nguy n V n Khoa s d ng l i thu c h ng c k v thi u s ch ng n c vi c ng d ng b n Anh ng c a Benjamin Jowett m t b n Anh ng c c k thi u x c t n v c ng th t ng ti c khi ng c ng kh ng d ng n nh ng b i kh o c u trong ph ng di n tri t l n ng v n philology v Plat n n i chung v nh ng i tho i trong s ch n y n i ri ng H n n a th k tr i ua k t t c ph m u ti n c a tri t Hi l p c d ch sang ti ng Vi t Vi t nam v n c n ch a i c m t n a giai o n c g i l th i k khai minh trong c ng t c d ch thu t tri t Hi l p c i n period of enlightenment giai o n u ti n trong ba giai o n x t theo c ch chia c a Fujii Yoshio khi b n v c ng t c d ch thu t tri t Hi l p Nh t t thu Minh tr cho n th p ni n 1950

Free download Ð eBook, PDF or Kindle ePUB ã Plato

ọc nói riêng như uan hệ phức tạp giữa Socrates và Plato sự phát triển và suy vong của nền dân chủ Athens nội dung và phong cách triết lí của Socrates Mỗi dẫn nhập vào từng đối thoại nhằm nêu lên các vấn đề triết học đặc thù của nó giúp cho việc tiếp cận các tác phẩm kinh đi?. Ch ng hi u sao m nh c th c h t cu n n y Nh n chung n cho m nh c m uan kh r r ng v tri t h c h i n o h i nao D c th b y gi u n r i Rockonomics i n o h Pathfinder Chronicles i nao D c th b y gi u n r Velvet Submission (Club Velvet Ice, i

Plato ã 7 Read

?n này được dễ dàng hơnVề tác giảPlato 472 347 TCN là nhà triết học cổ đại Hi Lạp sống cùng thời với nền dân chủ Athens Các tác phẩm của ông được viết chủ yếu dưới hình thức đối thoại được xem là mẫu mực cho những vấn đề cơ bản của lịch sử triết học phương Tây. c i c l i trong m y n m tr i kh ng d m khen hay v i t c ph m kinh i n n y Ph i n i l u tuy t Cho t c gi 5 Sao c n d ch gi th ph i cho t i 7 Sao y l t c ph m duy nh t c ph n c c ch c a d ch gi nhi u ch h n ph n d ch ph m m m nh c c t i th i i m n y i ph n 2 c a d ch gi hy v ng l s s m c xu t b n


5 thoughts on “EuthyphroSocrates tự biệnCritoPheado Đối thoại Socratic 1

 1. says:

  Ngoài bản dịch của Lê Anh Minh cho bộ Trung uốc triết học sử của Phùng Hữu Lan thì bản dịch này của Nguyễn Văn Khoa có độ khảo cứu kĩ càng và chỉn chu nhất trong t

 2. says:

  Chẳng hiểu sao mình có thể đọc hết cuốn này Nhìn chung nó cho mình cảm uan khá rõ ràng về triết học ở hồi nảo hồi nao Dù có thể bây giờ đã uên rồi

 3. says:

  Đọc đi đọc lại trong mấy năm trời không dám khen hay với tác phẩm kinh điển này Phải nói là uá tuyệt Cho tác giả 5 Sao còn dịch giả thì phải cho tới 7 Sao Đây là tác phẩm duy nhất có phần cước chú của dịch giả nhiều chữ hơn phần dịch phẩm mà m

 4. says:

  Một trong số những cuốc sách khó đọc nhất mình từng đọc phần thì nó viết về triết học phần thì chú thích và phụ lục nhiều vô cùng Ai muốn bị hack não thì nên đọc cuốn này hiệu uả cực kỳ

 5. says:

  thank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *