Πειστικός Λόγος στην Έκφραση Έκθεση Λυκείου Τεύχος Γ { Pdf } Author Σπυρίδων Κ. Κούτρας – Epub, eBook and Kindle eBook free


Free read Πειστικός Λόγος στην Έκφραση Έκθεση Λυκείου Τεύχος Γ

Πειστικός Λόγος στην Έκφραση Έκθεση Λυκείου Τεύχος Γ

Ο Πειστικός Λόγος τεύχος Γ’ είναι συμπλήρωμα των δύο πρώτων τευχών Τα δύο προηγούμενα τεύχη καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες για την ανάπτυξη θεμάτων Το τεύχος αυτό αναφέρεται στις άλλες απαιτήσεις που έχει το μάθημα της Έκφρασης Έκθεσης στην περίληψη και στις ασκήσεις που εξετάζονται στο μάθημα αυτόΤο πρώτο λοιπόν μέρος του «Από το καίριο και ουσιώδες κατά παράγραφο στις σημειώσεις στο διάγραμμα και στην περίληψη του κειμένου» αφιερώνεται στην περίληψη και στην τεχνική που απαιτείται για να γράψει ο μαθητής μεθοδικά στην έκταση και στο χρόνο που ορίζεται μια όσο γίνεται άριστη περίληψη Για το σκοπό αυτό υπάρχουν παραδείγματα και ασκήσεις που θα βοηθήσουν το μαθητή να κατα?.

Read & Download õ eBook, PDF or Kindle ePUB á Σπυρίδων Κ. Κούτρας

?οήσει την τεχνική της περίληψης και το διδάσκοντα στο διδακτικό του έργοΤο δεύτερο μέρος οι «Δομές λόγου» περιέχει σκέψεις για την εξεύρεση και την οργάνωση των γνώσεων και των ιδεών Θεωρούμε πολύ σημαντικό να μάθει ο μαθητής να σκέφτεται να συγκροτεί τις σκέψεις του και να οργανώνει το λόγο του με αλληλουχία Από την οργάνωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η σαφήνεια η πειστικότητα και τελικά η αποτελεσματικότητα του λόγου τουΤο τρίτο και το τέταρτο μέρος «Η πειθώ» και «Το δοκίμιο» αναφέρονται στη θεωρία που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής για να απαντά με επιτυχία σε ερωτήσεις που αναφέρονται σε αυτή Η θεωρία δίνεται με τρόπο παραστατικό και εύληπτο και για την εμπέδωσή της συνο?.

Σπυρίδων Κ. Κούτρας á 7 Download

?εύεται από κατάλληλες ασκήσειςΣτο πέμπτο μέρος «Το λεξιλόγιο της Έκθεσης» δίνονται λεξιλογικές ασκήσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη των θεμάτων την ακριβολογία τη σαφήνεια και την ποικιλία στη γλωσσική έκφραση Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις γλωσσικές ασκήσεις που ζητούνται στις εξετάσεις συνώνυμα αντώνυμα κά Για όλες τις ασκήσεις υπάρχουν και οι λύσεις τους οι οποίες βρίσκονται στο τέλος του βιβλίουΤέλος στο έκτο μέρος του «Υποδειγματική απάντηση θεμάτων» παρουσιάζεται ενδεικτικά ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δίνονται οι απαντήσεις σε διάφορους τύπους ερωτήσεων θεμάτων που ζητούνται στις εξετάσεις επειδή σημασία δεν έχει μόνο τι γράφουμε αλλά και πώς το γράφουμ?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *