Epub May Magic Si Inay Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


free download ´ eBook or Kindle ePUB å Segundo D. Matias Jr.

May Magic Si Inay

Nadapuan ng iba't ibang sakit at karamdaman na likas na bahagi ng kanyang paglaki Alamin sa kuwentong ito ang pinakamabisang gamot sa mga sakit bata at kung sino ang natatanging nilalang na makapagdudulot niyon

summary May Magic Si Inay

At their age children are prone to various illnesses In this story the main character suffers from different sicknesses and ailments which are integral stages in her growing up years Find out in this story what

free download ´ eBook or Kindle ePUB å Segundo D. Matias Jr.

The best medicine is for children's ailments and who alone in the world can provide it Sa kanilang edad kadalasan na dinadapuan ng kung anu anong sakit ang mga bata Sa kuwentong it ang pangunahing tauhan ay di

  • Paperback
  • 32
  • May Magic Si Inay
  • Segundo D. Matias Jr.
  • English
  • 24 September 2018
  • 9789715182478

About the Author: Segundo D. Matias Jr.

Segundo Matias Jr is a recipient of numerous literary award giving bodies which include three Carlos Palanca Memorial Awards for Literature the Philippine’s most prestigious—known as the “Pulitzer Prize” of the Philippines—and longest running awards program Mr Matias has also written screenplays for major movie outfits as well as teleplays for various TV shows before entering the world of ch