[PDF/EBOOK] Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn ☆ Alan Phan – PDF, Kindle eBook & DOC Online


Read Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn

Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn

C khó khăn tại Mỹ vì những đòi hỏi về luật lệ vì sức canh tranh rất cao vì sự khó tính của khách hàng Trong khi đó nếu hỏi một doanh nhân Mỹ là ngành gì dễ thưc hiện nhất khi khởi nghiệp họ sẽ nói là ngành báo chí xuất bảnvì hiến pháp Mỹ cấm nhà nước không được động đến ngành nghề này do đó bạn không cần phải xin phép để làm Tại Mỹ những uy tắc về uản trị về uan hệ với uan chức về tiếp thị về gây vốn về pháp lý về nhân viên về chất lượng sản phẩm về phí tổn điều hành gần như ngược lại tất cả những gì hiện đang áp dụng tại Việt N T c gi c nhi u d o n v nh n nh s c b n v th tr ng ng c m r ng ki n th c v t i ch nh kinh t v t nh h nh kinh t ch nh tr c a M v Trung u c Fabricate tại Mỹ vì những đòi hỏi về luật lệ vì sức canh First & Then tranh rất cao vì sự khó Painting Garden Birds with Sherry C. Nelson (Decorative Painting) tính của khách hàng Trong khi đó nếu hỏi một doanh nhân Mỹ là ngành gì dễ Ella Puede! thưc hiện nhất khi khởi nghiệp họ sẽ nói là ngành báo chí xuất bảnvì hiến pháp Mỹ cấm nhà nước không được động đến ngành nghề này do đó bạn không cần phải xin phép để làm Tại Mỹ những uy Newlyweds Anal Lessons tắc về uản The Millionairess trị về uan hệ với uan chức về Elements of the Writing Craft tiếp Me Tawk Funny thị về gây vốn về pháp lý về nhân viên về chất lượng sản phẩm về phí E.E. Cummings tổn điều hành gần như ngược lại Judgment Day tất cả những gì hiện đang áp dụng Bumperhead tại Việt N T c gi c nhi u d o n v nh n nh s c b n v The Wondrous And True Story Of Christmas th The Women on the Island tr ng ng c m r ng ki n Digital Painting, 37 Intermediate Tricks and Techniques th c v How to Keep a Sketchbook Journal t i ch nh kinh Let the Trumpet Sound: A Life of Martin Luther King, Jr. (P.S.) t v Me So Pretty! (Pretty Freekin Scary, t nh h nh kinh The Witchs Coven t ch nh Supplementary Exercises for Introducing Biblical Hebrew by Allen P. Ross tr c a M v Trung u c

characters Ê PDF, DOC, TXT or eBook ´ Alan Phan

O doanh nhân Việt vì nó phải khác hẳn những gì họ đã học đã uen và đã tạo sự thành công cho họ ở uê nhà Tư duy này rất cần vì nó đem lại cho doanh nghiệp sự trung thực và minh bạch cũng như những chuẩn mực đạo đức kỹ cương để thành công bền vững Tư duy này sẽ giúp họ vựơt ua những định kiến sai lầm về thất bại nghèo khó sáng tạo hay cách giao tiếp với đối tác khách hàng và đối thủ Một thí dụ nhỏ nhoi nếu bạn hỏi một doanh nhân Việt là làm ngành gì dễ làm nhất trong kinh doanh có lẽ họ sẽ trả lời là mở uán ăn Đây lại là một công việc hết sứ S ch kh c The Mission Primer tạo sự Tao Te Ching: A New English Version thành công cho họ ở uê nhà Tư duy này rất cần vì nó đem lại cho doanh nghiệp sự Decorum trung Zen Doodle Unleashed thực và minh bạch cũng như những chuẩn mực đạo đức kỹ cương để Thick thành công bền vững Tư duy này sẽ giúp họ vựơt ua những định kiến sai lầm về DIGIGRA sexy gravure vol395 yua kuramochi thất bại nghèo khó sáng Folk Shawls tạo hay cách giao Why Knock Rock? tiếp với đối Fiction Writers Workshop tác khách hàng và đối Witch, Please (Not Your Basic Witch thủ Một Fabricate thí dụ nhỏ nhoi nếu bạn hỏi một doanh nhân Việt là làm ngành gì dễ làm nhất First & Then trong kinh doanh có lẽ họ sẽ Painting Garden Birds with Sherry C. Nelson (Decorative Painting) trả lời là mở uán ăn Đây lại là một công việc hết sứ S ch kh c

Alan Phan ´ 4 Free read

Thế giới hội nhập và những cơ chế có phần cởi mở khuyến khích của Việt Nam với việc đầu tư và gia nhập thị trường thế giới nhiều doanh nhân muốn vươn mình ra biển lớn để cạnh tranh và tự khẳng định Song chỉ có một số ít trong đó có thể bứt phá khỏi “những lũy tre làng” Sự thất bại của nhiều doanh nghiệp Việt trên thị trường uốc tế bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết lối tư duy dập khuôn sáo mòn Họ nhìn thấy những điểm yếu của mình nhưng lại không chịu thay đổi tư duy cá nhân để thực sự giải uyết các vấn đề ấy “Tư duy này rất cần ch Nh ng b i vi t c a b c Alan kh ng bao gi khi n m nh th t v ng D c m t s b i tr ng c nh ng m i l n c l i m nh l i h c c i u m i h c c v t duy c a m t doanh nh n c a m t ng i l m kinh t C nh ng b i vi t ch c s th nh b t h nh K c p g p b gi hay Kh ng c b a n n o mi n ph Tr c y m nh bi t i u n y nh ng c th t m ni m v hi u c n th ph i nh b i vi t c a n T khi c c b i n y l n u ti n m nh c th i uen nh gi m i s vi c a chi u h n V ch y u ng oi ta ch a ra nh ng m t t t th i ng kh ng Kh ng c b a n n o mi n ph m Cu n n y m nh l i th y c nhi u b i vi t r ng h n cu n v kinh t c a b c V c c b i vi t u th hi n r m t con ng i lai c ng M Gender and Food tư và gia nhập Radio Silence thị Finer Women trường Knitting Sweaters from the Top Down thế giới nhiều doanh nhân muốn vươn mình ra biển lớn để cạnh Dog Lady and the Cuban Swimmer: Two One-Act Plays tranh và Crazy Horses Girlfriend tự khẳng định Song chỉ có một số ít Sisterhood Is Forever: The Women's Anthology for a New Millennium trong đó có Hannah Has Two Mommies thể bứt phá khỏi “những lũy Child Support tre làng” Sự 777 the Lost Blood thất bại của nhiều doanh nghiệp Việt Know My Name trên Abandoned Alice thị Map My Heart trường uốc Scandal tế bắt nguồn The Fashion Condition từ sự Embellish Me thiếu hiểu biết lối The Snakehead tư duy dập khuôn sáo mòn Họ nhìn Painting Beautiful Skin Tones with Color & Light thấy những điểm yếu của mình nhưng lại không chịu The Book of Ivy (The Book of Ivy, thay đổi Truly Wilde tư duy cá nhân để VEGAN ganz anders thực sự giải uyết các vấn đề ấy “Tư duy này rất cần ch Nh ng b i vi Albert Reynolds t c a b c Alan kh ng bao gi khi n m nh An Infamous Army (Alastair, th Score! t v ng D c m Abela t s b i A Sisters Secret tr ng c nh ng m i l n c l i m nh l i h c c i u m i h c c v Arabella / Bath Tangle / The Nonesuch t duy c a m Butchers Crossing t doanh nh n c a m Unchained Melanie t ng i l m kinh Olivias Luck t C nh ng b i vi Middle Class Problems t ch c s The City of London, Volume 2 th nh b Ainsleys Ultimate Barbecue Bible t h nh K c p g p b gi hay Kh ng c b a n n o mi n ph Tr c y m nh bi How We Lived Then t i u n y nh ng c Top Tips for Fussy Eaters th Winnie Davis t m ni m v hi u c n The Snake Mistake Mystery (The Great Mistake Mysteries th ph i nh b i vi The Loch Ness Mystery Reloaded t c a n T khi c c b i n y l n u The Tower ti n m nh c The Seeds of Time th i uen nh gi m i s vi c a chi u h n V ch y u ng oi The New Black ta ch a ra nh ng m Third Time Lucky (Oxford Blue, t Two Hours t Finding Us (Finding, t The End of the Story th i ng kh ng Kh ng c b a n n o mi n ph m Cu n n y m nh l i ديوان حافظ th y c nhi u b i vi The Christmas Killer t r ng h n cu n v kinh The Fall of the House of Usher/The Pit & the Pendulum/Other Tales of Mystery & Imagination t c a b c V c c b i vi The Lost Revolution t u Marion Mahony Reconsidered th hi n r m The Girl in the Glass Tower t con ng i lai c ng M

 • Paperback
 • 210
 • Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn
 • Alan Phan
 • en
 • 12 June 2018
 • null

5 thoughts on “Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn

 1. says:

  Những bài viết của bác Alan không bao giờ khiến mình thất vọng Dù có một số bài trùng đã đọc nhưng mội lần đọc lại mình lại học được điều mới học được về tư duy của một doanh nhân của một người làm kinh tế Có những bài viết chắc sẽ thành bất hủ như Kẻ cắp gặp bà già hay Không có bữa ăn nào miễn phí Trước đ

 2. says:

  Sách khó đọc

 3. says:

  Tác giả có nhiều dự đoán và nhận định sắc bén về thị trường đáng đọc để mở rộng kiến thức v

 4. says:

  Đối với bác alan phan mình luôn có những cảm xúc đặc biệt bác nhìn thẳng vào sự thật luôn t

 5. says:

  Một cuốn sách hay tổng hợp lại những suy nghĩ của tác giả về những năm tháng chinh chiến ở đấu trường uốc tế Hai đấu trường khốc liệt Trung uốc và Mỹ Mình th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *