[Download Die Idee der Universität] eBook Author Karl Jaspers – DOC & Kindle

READ Die Idee der Universität

ức xuất bản 2013 Bản dịch tiếng Việt chưa đến 200 trang khổ nhỏ nhưng có đến hai lời giới thiệu của hai người rất danh tiếng trong giới triết học Việt Nam một của dịc

REVIEW Î eBook, ePUB or Kindle PDF Ò Karl Jaspers

Die Idee der Universität

H giả nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn và một của Giáo sư Lê Tôn Nghiêm 1926 1993 làm bằng đại học Cả hai lời giới thiệu ngay ở đầu đề đã không ngần ngại khẳng định rằ tmeBabelBookReview instagramcomBabelBookReview

Karl Jaspers Ò 8 REVIEW

Ý niệm đại học là một trước tác uan trọng của triết gia Karl Jaspers và đã được dịch sang tiếng Việt vào năm ngoái Hà Trọng Vũ và Mai Sơn dịch Đại học Hoa Sen và Hồng Đ


5 thoughts on “Die Idee der Universität

 1. says:

  دانشگاه تنها مکانی است که در آن ، با پذیرش دولت و جامعه ، دوره ای خاص می تو

 2. says:

  دانش‌گاه، آن‌گونه که باید باشد ایده‌ای عملی که دست یافتن به آن ناممکن نییت و تنها نیازمند جامعه‌ای دموکراتیک است و دانش‌جویان و اساتیدی دغدغه‌مند ایده‌ای که دست‌یابی به آن تنها نیازمند تلاش من دانش‌جو است و تلاش و مقاومت اساتید و گردانند

 3. says:

  ‍ ❑ آزادی دانشگاهایدهٔ دانشگاه در پایان دیکتاتوری هیتلر و در زمانهٔ آوار شدن بدترین فجایع از از درون و بیرون بر سر د

 4. says:

  All democracies demand common public education because nothing makes people so much alike as the same education It is possible over that an ex

 5. says:

  I want to read this book